CHWILA JAK PŁOMIEŃ / scen.: R. Lipczyński / wydawnictwo: Kultura Gniewu / 2013

Chwila jak płomień